črnec

Črnec je tipičen pripadnik manjšin. Je črne barve, od tod mu ime. Vpeljan je bil, ker mora vsak politično korekten strip, ki kaj da nase, držati ravnotežje z manjšinami. Čim nastopata več kot dve osebi, mora vsaj ena biti črnec. Je verjetno najpametnejši lik v stripu, vendar se ne meša v hitler-židek zadeve.